Publicerad

Thege Per

Per Thege är född i Stockholm med släkt från Kolstad by utanför Borgholm. Hans farfars far Daniel Ohlsson var sjökapten i Borgholm och Kalmar och gjorde många långseglingar runt om i världen. Per har tillbringat varje sommar sen födseln i Kolstad och Sandvik och hans yrkesliv har handlat om internationella skogs- och miljöfrågor. Intresset för Öland och sjöfarten finns dokumenterat i www.sandvikshamn.se och www.kolstadby.se.