Slite som hemmahamn

320,00 kr inkl. moms

Beskrivning

Slites skyddade hamn fungerade redan på vikingatiden som handelsnav mitt i Östersjön. Handelsmakt organiserades i städer, kungadömen som nationalstater. I kampen dem emellan hamnade Slite i skymundan på Gotlands baksida. Visst såg amiraler att man i Slite kunde vinterupplägga en flotta som kunde gå stridsberedd till havs innan isen släppt svenska skärgårdar. Slite blev en verklig sjöfartsort. Men när en kaj skulle renoveras väcktes gammal rysskäck i övriga landet. Som om rikets säkerhet stod och föll med Slite hamn.

Mer information

Band

Illustrerad

ISBN

Sidor

Språk

Utgiven