Fyr-och Sjömärkeslistan 1842 – Faksimilupplaga (Kommande)

Beskrivning

Sveriges första sjömärkeslista, som innehåller både fyrar och sjömärken gavs ut 1834. År 1842 gav Lots-Direktörs-Embetet, efter Kongl. Förvaltningens af Sjö-Ärendena beslut, för första gången ut en helsvensk sjömärkeslista med titeln: Underrättelse om Fyrar, Båkar och Sjömärken på svenska kusten ifrån Haparanda till norrska gränsen . Boken beskriver detaljerat 26 fyrar och 121 sjömärken.

Mer information

Band

Illustrerad

ISBN

Språk

Sidor