STORA BROBYGGARE – Ingenjörernas Triumf (Kommande)

Beskrivning

Under de första decennierna av 1900-talet byggdes de broar som blivit ikoner i Stockholm med omgivningar. Kraven på bättre kommunikationer drev på denna utveckling och material- och teknikutvecklingen under det sena 1800-talet gjorde den möjlig. Men även ingenjörer med kunskap och visioner skapade dessa mästerverk. I Stockholm fanns Bergsunds Mekaniska Verkstad. Företaget levererade cirka 800 stålbroar främst till SJ.

Axel Björkman (1869–1940) konstruerade och byggde över hundra broar av betydande storlek. Han byggde broar i det då dominerande materialet stål och blev en pionjär att använda armerad betong. 1915 byggde han den stora Skurubron och 1931 färdigställde hans företag Arcus Riksbron.

I Stockholm pågick vid denna tid enorma infrastrukturprojekt, järnvägar, broar och nya genomfartsleder byggdes. Inte minst fick den nya Hammarbyleden många följdprojekt. Ett var Årstabron. Björkmans förslag vann tävlingen om projektet men ingenjörerna Ernst Nilsson (1874–1946) och Salomon Kasarnowsky (1887–1960) ansvarade för konstruktioner och byggande av Tranebergsbron och Västerbron, men även för andra broar såsom de vid Danvikstull, Liljeholmen och Sankt Eriksgatan.

Utkommer november 2021

Mer information

Band

Sidor

Illustrerad

ISBN

Språk