Publicerad

27/7 Ölandsbladets Rolf Nilsson skriver om boken ”Om skutor och sjöfolk i Sandviks hamn”.

Gedigen dokumentation om skutepoken i Sandvik – ”Om skutor och sjöfolk i Sandviks hamn” är titeln på en nyutkommen bok, författad av Anders Andersson, Håkan Jonsson och Per Thege. Den beskriver det 70-talet skutor som varit hemmahörande i Sandvik, men även hamnens och stenindustrins utveckling.
Vidare innehåller boken ett rikt illustrerat skeppsregister, ett kapitel om sjöfolk och redare och berättelser från skutepoken.
För skuthistorien svarar Anders Andersson och Håkan Jonsson. Anders, som är född i Sandvik är son till skepparen Augustinus Andersson som ägde tremastskonaren Öland, och blev själv delägare och befälhavare på fartyget fram till försäljningen 1967
.

Köp boken här!