Publicerad

Btj recenserar Frida Nerdals bok Arkitekt Elsa Sundling – av lust och ohejdad vana

//Frida Nerdal skrev sitt examensarbete på arkitektprogrammet på Chalmers tekniska högskola om modernisten
och arkitekten Elsa Sundling (1902–1964), och det utgör grunden till den mer omfattande bokpublikation som
nu presenteras.
//

Maria Bennmalm Btj skriver vidare

// … Den bärande berättelsen är den om en svensk, kvinnlig arkitekt vars gärningar fallit i glömska.
Sundling var hårt arbetande som arkitekt, skolad i dekorativ konst och även skicklig som illustratör och
fotograf samt verksam inom den internationella kvinnorörelsen
…//