Publicerad

Ahlbom Johan

Johan är född 1946. Han är utbildad biolog och naturgeograf, med en gedigen erfarenhet av byggnadsvård. Han är författare till böckerna Granbergsliv – Granbergs fäbodar förr och nu, Att bevara ett levande skärgårdslandskap – Skärgårdsstiftelsens Naturvårdshandbok och Fiskartorpet Rågskär – Historien om ett 1700-talstorp i Nämdöskärgården. Johan har under 38 år arbetat i Skärgårdsstiftelsen, under senare år som förvaltningschef. Han har haft ansvaret för restaurering och skötsel av stiftelsens mark- och byggnadsbestånd, som omfattar över 12 000 hektar skogs- och jordbruksmark samt mer än 1 000 byggnader. Johans specialområden är det äldre odlingslandskapet och kulturhistoriska byggnader och han har på fritiden restaurerat ett 1700-talstorp i skärgården och en 1700-tals fäbodgård i Dalarna. Genom åren har han seglat och färdats mycket i Stockholms, Östergötlands, Ålands och Finlands skärgårdar. Johan är författare till boken Skärgårdshus  – stilar, historia och livsöden, som utkom våren 2014.