Publicerad

Huldt Sven

Sven Huldt (1931-2018), författare till boken Skottland – lätt att älska och England, Wales – lätt att älska har döpts till ”Confirmed Scotophile” av skotske historieförfattaren Nigel Tranter.
Redan 1954 steg Sven av bussen i Falkland norr om Edinburgh, där han mötte en livsstil som passade honom. Till natur drömmare, mitt i en syskonskara på sju, hade han ännu inte blivit sedd eller fått riktigt fotfäste i tillvaron. I Skottland kände han sig genast hemma och blev accepterad som den han var.
Genom ödets nyck knöts han, innan han fyllde trettio, till ett brittiskt bolag i Yorkshire, inom brand och räddning, vilket ledde till långvariga vistelser i såväl England som Skottland, med intensivt kulturellt och professionellt utbyte. Hans arbetskontakter där och i Wales blev hans vänner för livet. Sven skrev tidigare om sina erfarenheter som aspirant i Marinen och praktikant i efterkrigstidens Tyskland och Skottland.