Publicerad

Ahlberg Sven Olof

Författare till Vägar  Historia-Teknik-Material

Sven Olof Ahlberg är fotograf och bebyggelseantikvarie med inriktning på frågor som rör bevarandet av industrisamhällets byggnader, anläggningar och material. Han är verksam över hela landet och driver sedan 20 år kunskapsföretaget Kulturbyggnadsbyrån, med säte i Lidköping. Uppdragen rör i huvudsak dokumentation, antikvarisk-teknisk rådgivning, projektering och värdering samt antikvarisk kontroll. På annat förlag har han tidigare utkommit med – Våra broar en kulturskatt (2000) och Bevara betongen (2012).