Gustaf Améen – bildningsresenär och nationalromantisk arkitekt (Kommande)

Beskrivning

Gustaf Améens brevväxling med hemmet, under den bildningsresa han gjorde i Europa mellan 1894 och 1896, är ett märkvärdigt stycke kulturhistoria. Senare skulle Améen göra sig känd som arkitekt för Kärnans terrasstrappor i Helsingborg, Vanadislundens vattenreservoar, sitt arbete under många år med Isak Gustaf Clason och Nordiska museet samt i Stockholm stad, parallellt med stadsarkitekten Kasper Salin.

Men nu är han ännu ung och skriver fascinerad hem om allt modernt han möter som ännu inte nått Sverige; som elektriska spårvagnar, pariserhjul och rörlig film. Breven hemifrån är i sin tur fyllda med ingående beskrivningar av det borgerliga livet i huvudstaden.

Améen är bekant med och beskriver många av den tidens kulturpersonligheter, som Anders Zorn som också är ute på Grand Tour och Elsa Beskow. Hos Artur Hazelius bidrar Améen till uppförandet av Skansen genom till exempel Hazeliusporten.

Boken är illustrerad med foton och Améens teckningar, vilka tillsammans med den kompletta brevsamlingen ger en unik inblick i det senare 1800-talets syn på hur kunskap även skulle uppnås med ritstift och kappsäck i hand.

Ytterligare information

Dimensioner 190 × 260 mm
Band

Illustrerad

Sidor

Språk

Utgiven

ISBN