Publicerad

Thege Per

Per Thege är född i Stockholm med släkt från Kolstad by utanför Borgholm. Hans farfars far Daniel Ohlsson var sjökapten i Borgholm och Kalmar och gjorde många långseglingar runt om i världen. Per har tillbringat varje sommar sen födseln i Kolstad och Sandvik och hans yrkesliv har handlat om internationella skogs- och miljöfrågor. Intresset för Öland och sjöfarten finns dokumenterat i www.sandvikshamn.se och www.kolstadby.se.

Publicerad

Wagner Karin

Professor i konst- och bildvetenskap vid Göteborgs universitet. Hennes forskningsintressen spänner över fotografi, nya medier och visuell kommunikation. Hon har analyserat internetkonst och även studerat vilka bildkonventioner människor använder sig av när de lägger upp fotografier tagna med mobilkameror. Redaktör samt medförfattare till boken Den [o} hållbara förpackningen.

Publicerad

Brunnström Lasse

Professor emeritus i designhistoria vid Göteborgs universitet och docent i konstvetenskap vid Umeå universitet. Hans forskning har framför allt inriktats mot estetiska och kulturhistoriska värden i industrisamhällets artefakter, byggnader, anläggningar och miljöer, det vill säga allt ifrån det designade häftstiftet och den ergonomiska lastbilshytten till staden som konstverk. Redaktör samt medförfattare till boken Den [o]hållbara förpackningen.

Publicerad

Sörenson Ulf

Ulf Sörenson är författare och arkitekturhistoriker. Han var mellan åren 2003 och 2013 redaktör för Samfundet S:t Eriks årsbok. Hans senaste bok är Roland Svensson Ömänniskan som utkom 2010. År 2004 utkom han med Vägvisare till kulturen i Stockholms skärgård. Övriga böcker är Ferdinand Boberg – Arkitekten som konstnär,  När tiden var ung – Stockholmsutställningarna1851, 1866, 1897 och 1909. År 2016 utkom han med Skärgården  – Vägvisare från Örskär till Landsort som var Skärgårdsstiftelsens årsbok detta år.