Publicerad

Boken Stora brobyggare av Sture Samuelsson recenseras i tidningen Arkitektur.

Morten Lund har recenserat Stura Samuelssons bok Stora brobyggare – Ingenjörernas triumf i Arkitektur nr 7/22.

// … Att bygga en bro handlar om att förstå de
stora krafter som material och form måste
balansera. Platsens geologi avgör utformningen,
men även den övriga kontexten blir
avgörande – stadsrum och infrastruktur,
platsens kulturhistoria, de sociala särdragen.
Själva byggandet kan beskrivas som en lika
komplex berättelse. Enorma mängder
material måste lyftas på plats. Koreografin
kring det krävande arbetet blir i boken till en
fascinerande föreställning.
Konsten att bygga bro handlar också om
estetik. I dagligt tal använder vi begreppet
som en anspråksfull synonym för det vackra,
men på 1700-talet inkluderade begreppet
likaväl det sublima som det pittoreska. I
kapitlet om Riksbron blir det tydligt hur
förståelsen av det vackra gjorde att bron fick
sina eleganta proportioner trots krav på
optimering och ekonomi. Det sublima, som
frammanas av stora mått och lurande
katastrofer, antyds i berättelsen genom
olyckan på den gamla Essingebron, då en
buss körde genom räcket och rasade i djupet.
Det pittoreska stimuleras av naturens egna
former, som i kapitlet om Västerbron, där
bågarna inramar mälarlandskapet i den
ikoniska scenbilden som välkomnar oss
genom tågets fönster varje gång vi rullar in
mot Stockholms Central.
Sture Samuelsson har skrivit en riktigt bra
bok om Stockholms broar, både rik och
mångfasetterad, med specialistens fokuserade
inblick och humanistens brett famnande
livssyn. Ta med dig Sture Samuelssons berättelse
på din nästa promenad över Stockholms
broar.//