Publicerad

Alfvén Gösta

Några formella fakta klargör författarens engagemang för mänskans villkor i miljö, socialt sammanhang, i staden och på vår jord. Gösta är barnläkare och docent i pediatrik och anknuten till Karolinska Institutet där han arbetar med barn med återkommande smärta och psykosomatiska problem som forskningsområde. I sitt arbete som styrelsemedlem i Svensk Barnsmärtförening var han initiativtagare till och drivande i många år i arbetsgruppen för återkommande smärta. Han var med och grundade föreningen Svenska Läkare mot Kärnvapen och är nu vice ordförande i Stockholmsregionen. Han är styrelsemedlem i Hugo Alfvénsällskapet, adjungerad styrelsemedlem för klimatfrågor i föreningen Läkare för Miljön samt ordförande i föreningen Kvinnan i Fredsarbetet, som reste en fredsstaty på Djurgården 2016. Författare till Ohälsosam Arkitektur.